HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0977.822.888

Văn phòng - 0977.822.888
Hôm nay: 66 | Tất cả: 439,043
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 
GIỚI THIỆU > HỌ NGUYỄN KHẮC - THANH NGHỆ TĨNH
Họ Nguyễn Khắc - Thanh Nghệ Tĩnh
Tin đăng ngày: 18/12/2015 - Xem: 3389
 

SƠ ĐỒ HỆ PHẢ ĐẠI TỘC NGUYỄN KHẮC

THANH - NGHỆ - TĨNH

(Nguyên văn gia phả chữ nho để lại)

 

  • Thần tổ (thủy tổ) họ Nguyễn Khắc (Thanh – Nghệ Tĩnh) là:     Nguyễn Khắc Văn.
  • Tên húy là: Nguyễn Năng Văn.
  • Sinh năm:    Đinh Mão – 1567   (dưới triều vua Lê Anh Tông,  trong một gia đình Nho nghèo)
  • Học vị: Tiến sĩ (tam giáp đồng Tiến sĩ – Khoa thi Mậu Thìn (1628) Vĩnh Tộ thứ 10 Triều Lê Thần Tông)
  • Nguyên quán: Xã Hoàng Liệt - Huyện Thanh Trì - Phủ Thường Tín - Thăng Long (Hà Nội)
  • Thường trú tại: Phường Hà Khẩu, huyện Thọ Xương, Trấn Sơn Nam, Thượng thành Thăng Long.
  • Mùa đông năm 1631: Ngài đưa gia quyến, vợ con vào ở xã Văn Phương (Nay là xã Văn Lang) huyện Quảng Xương, phủ Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (vì năm đó Ngài được bổ nhiệm giữ chức tả đô đốc đồng tri xứ Thanh Hoa).
  • Cuối đời chuyển vào thôn Long Môn, xã Lâm Thịnh, Tổng lâm thịnh, huyện Nam Đàn (Nam Đường) Phủ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
  1. Sự nghiệp: 

+   Năm 1628 - Khoa thi Mậu Thìn:  Đỗ tam giáp đồng Tiến sĩ  (Vĩnh Tộ thứ 10 Triều Lê Thần Tông).

+   Năm 1629 thụ phong:  Quang lộc tự khanh (chức quan đứng hàng thứ tư trong triều đình), tham tri bồi tụng tán binh cơ sảo tặc.

+   Ông nổi tiếng là một người quan thanh liêm, công minh chính trực, có nhiều công lớn nên được phong tước hiệu Văn Phương "Hầu" Nguyễn tướng công.

+  Mùa đông năm 1631 'Ngài" được bổ nhiệm giữ chức tả đô đốc đồng tri xứ Thanh Hoa, "Ngài" đưa gia quyến, vợ con vào ở xã Văn Phương (Nay là xã Văn Lang) huyện Quảng Xương, phủ Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

+  Cuối đời chuyển vào thôn Long Môn, xã Lâm Thịnh, Tổng lâm thịnh, huyện Nam Đàn (Nam Đường) Phủ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, trí sĩ hưởng lộc điền vua ban.

+  Sau khi mất được truy tặng lễ bộ Tả Thị Lang.   Lịch Triều sắc phong "Lê Triều đệ tam giáp đồng tiến sỹ quang lộc tự khanh tả đô đốc kiêm tham tri, Nguyễn Linh ứng chi thần, hộ quốc vì dân, niệm trứ  linh ứng hưởng về sau, chưa được đội ơn tu cấp, sắc văn nay thừa hưởng cái vinh lớn". Lệnh sai tướng xuất quân, công võ tướng thành thần được phong là "Đoan túc dực bảo trung hưng chi thần, đặc biệt chuẩn y như lũ, phụng sự thần tự có công bảo về lê dân ta - Khâm tri!" Đồng khánh nguyên niêm (1886) ngày 13/2.

Phụng Sao.

Nguyên Sắc.

Sắc cho thôn Long Môn, xã Lâm Thịnh, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, Phủ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phụng thờ. Vĩnh Tộ (1628) khoa mậu Thìn tiến sĩ được thờ tại Quang Lộc, khanh thần là người giúp nước, cứu dân, nhiệm mầu linh ứng, được dự phong, nay thừa hưởng vinh lớn. Mệnh chói sáng, nghĩ đến công lao của thần là quang ý dực bảo trung hưng tôn thần, đặc biệt chuẩn y như cũ việc phụng thờ thần, thần là bậc hết lòng giúp đỡ, bảo vệ lê dân ta. Khâm tri!

Thành thái năm thứ 15 (1903) ngày 26/11.

THẦN TỔ TƯỚNG CÔNG SINH 3 CON TRAI

Thứ 1:  Nguyễn Khắc Thiệu

Cư trú tại xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín.

Thường trú tại phường Hà khẩu, huyện thọ Xương, Trấn Sơn Nam, thượng thành Thăng Long trúng thi nhị giáp đình nguyên lam quan đến chức lễ bộ thượng thư Dương Quân Công sau khi mất được truy tặng "Trung Túc"

Hiện tại mộ ông, bà thiệu cát táng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An có nhà thờ Bài vị "ngài" tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An

Tại phường Hưng Dũng, TP Vinh có Đền thờ Quan Dắc thờ "ngài"

"Ngài" là sinh ra dòng họ Nguyễn Khắc:

-Chi phái P. Hưng Dũng TP Vinh ngày nay

-Chi phái P.Bến Thủy, TP Vinh ngày nay

-Chi Phủ - Khánh - Chau huyện Hưng Nguyên Nghệ An ngày nay

-Chi Hưng Mỹ,huyện Hưng Nguyên Nghệ An ngày nay

-Chi P.Hưng Bình, TP Vinh , Nghệ An ngày nay

-Chi Lộc Thọ xã Phúc Thọ Nghi Lộc Nghệ An

-Chi Diễn Kim, Diễn Châu (cần phải điều tra đối chiếu tìm hiểu thêm tại gia phả P.Hưng Dũng, TP Vinh)

Thứ2:  Nguyễn Khắc Linh

Di cư ở tại làng Long Môn, xã Lâm thịnh, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Làm quan thăng thụ phủ triệu phong, nho học huấn đạo hàn lâm viên kiểm thảo Quốc tử giám Thăng Long (Hà Nội) sinh ra 2 người con:

1. Nguyễn Khắc Thăng:

Ở lại nha môn sinh ra chi phái Nam Lâm (Hồng Long) ngày nay gồm có:

-3 chi sở tại Hồng Long

-Chi thị trấn Nam Đàn

-Chi Nam Thái Nam Đàn

Chi Nam Lĩnh Nam Đàn

-Chi Nam Giang Nam Đàn

-Chi Sơn Quang Hương Sơn Hà Tĩnh

-Chi Nam Lộc Nam Đàn

-Chi Lộc Hải (P.Nghi Hòa) thị xã Cửa Lò Nghệ An

-Chi TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

-Chi xã Trù Gia huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa

-Chi Diễn Thịnh, Diễn Châu

2. Nguyễn Khắc Kính

Di cư sang thôn Thịnh xá, xã An Ấp, huyện Hương Sơn, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, "Ngài" sinh ra dòng Họ Nguyễn Khắc chi phái Hương an (Hương Sơn) Hà Tĩnh ngày nay gồm có:

- Ở sở tại Sơn Hòa, hương Sơn 13 chi: Phân chia:

+ Ở TP Hà Nội

+ Ở Lào Cai - Tuyên quang

+ Ở TP Vinh, Nghệ An

+ Ở TP HCM và các tỉnh phía Nam lân cận.

-Chi Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An

Thứ 3:  Nguyễn Khắc Chinh

Di cư ở thôn Thanh Đàm, xã Thanh Trai lệ thuộc Tổng Bích Triều, huyện Thanh Chương (theo sách Đồng Khánh địa chỉ lược của Hoàng Hữu xứng viết năm 1886 vào thời điểm nửa sau thế kỷ 19

xã Thanh Trai lệ thuộc Tổng Bích Triều gồm có: Bích triều Luowng Điền, Vạn Lộc Thanh Đàm, Khoa tràng, tràng mộc lương giai, tầm tang, phú thọ đăng xá, ngũ phúc.

"Ngài" sinh ra họ Nguyễn Khắc chi phái song Thanh (Nam Tân) Nam đàn gồm có:

-3 chi Nam Tân Nam Đàn hiện nay

-6 Chi Thanh Khê, Thanh Chương hiện nay

Ghi chú:    Còn lại các chi: Bài Sơn, Tân Sơn, Mỹ Sơn huyện Đô Lương và Nghi Đồng, Nghi Trung huyện Nghi Lộc Hội đồng đại tộc cần phải nghiên cứu, xem xét và đấu nối như thế nào cho khớp, đồng thời đề nghị các chi có tên trên cần phải tra cứu thêm và báo cho Hội đồng Đại tộc biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Giới thiệu khác:
Hội Đồng Đại Tộc Nguyễn Khắc (19/12/2015)
Văn Bia Mộ Thần Tổ (19/12/2015)
Họ Nguyễn Khắc - Thanh Nghệ Tĩnh (18/12/2015)
 

Ban liên lạc Dòng họ Nguyễn Khắc Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 10 xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0977.822.888
Email: [email protected]