HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0977.822.888

Văn phòng - 0977.822.888
Hôm nay: 36 | Tất cả: 439,013
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 
Trang chủ | Quỹ công đức
Danh sách đóng góp kinh phí Xây dựng tôn tạo khu Lăng Mộ Nhà thờ Tiến Sỹ Nguyễn Khắc Văn

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP KINH PHÍ XÂY DỰNG TÔN TẠO KHUÔN VIÊN

KHU DI TÍCH LĂNG MỘ – NHÀ THỜ THỈ TỔ TIẾN SỸ NGUYỄN KHẮC VĂN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

THUỘC CHI

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Nguyễn Mạnh Cầm,
Nguyễn Khắc Trà,
Nguyễn Hoàng Tửu

Chi: H­ưng Dũng, TPVinh , Nghệ An
(Địa chỉ nhà riêng: TP Hà Nội)

      20.000.000

2

Nguyễn Khắc Sơn

Chi: Sơn Quang – Hư­ơng Sơn - Hà Tĩnh
(Địa chỉ nhà riêng: TP Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai)

      20.000.000

3

Nguyễn Tiến Dũng

Chi: Sơn Quang - H­ương Sơn - Hà Tĩnh
(Địa chỉ nhà riêng: TP Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai)

        5.000.000

4

Nguyễn Khắc Ngọc Hùng

Chi: Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An
(Địa chỉ nhà riêng: TX Cửa Lò - Nghệ An)

        5.000.000

5

Nguyễn Khắc Anh

(con ông Nguyễn Khắc Phi)

Chi: Sơn Quang - H­ương Sơn - Hà Tĩnh
(Địa chỉ nhà riêng: TP Hồ Chí Minh)

      10.000.000

6

Nguyễn Khắc Vinh

(con ông Nguyễn Khắc Lạc)

Chi: Nam Giang , Nam Đàn, Nghệ An

        5.000.000

7

Nguyễn Khắc Nam

Chi: Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An
Địa chỉ nhà riêng: TX Phú Thọ

        5.000.000

8

Nguyễn Khắc Tịu

Chi: Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An

           500.000

9

Nguyễn Khắc Lực

Chi: H­ưng Dũng, TPVinh , Nghệ An

        1.000.000

10

Bà Tâm

Chi: Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An

           300.000

11

Nguyễn Khắc Dũng

Chi: Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An

           300.000

12

Nguyễn Khắc Vinh

Chi: H­ưng Dũng, TPVinh, Nghệ An.

           300.000

13

 

Chi: Nguyễn Khắc xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

        7.000.000

14

 

Chi: Hư­ơng An, xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

      10.000.000

15

 

 Họ Nguyễn Khắc ở TP Hồ Chí Minh`

      10.000.000

16

 

 Họ Nguyễn Khắc ở TP Thanh Hoá

      21.000.000

17

 

Chi: Ph­ường Bến Thuỷ , TPVinh, Nghệ An

      15.000.000

18

 

Chi Sơn Thành , huyện Yên Thành, Nghệ An
Thuộc Chi: H­ương An - H­ơng Sơn - Hà Tĩnh

        1.000.000

19

 

Chi Hư­ng Mỹ , huyện Hư­ng Nguyên, tỉnh Nghệ An

        2.000.000

20

 

Chi Lộc Thọ, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

        4.000.000

 

Tổng

 

    142.400.000

 

 
 

Ban liên lạc Dòng họ Nguyễn Khắc Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 10 xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0977.822.888
Email: [email protected]