HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0977.822.888

Văn phòng - 0977.822.888
Hôm nay: 16 | Tất cả: 174,282
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 
TIN TỨC
Tờ trình xin kinh phí tôn tạo khu di tích nhà thờ lăng mộ tiến sĩ Nguyễn Khắc Văn
Tin đăng ngày: 19/12/2015 - Xem: 7589
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Hồng Long, ngày 13 tháng 09 năm 2007

TỜ TRÌNH

(V/v xin kinh phí sửa chữa tôn tạo khu di tích Văn hoá - Lịch sử nhà thờ lăng mộ tiến sĩ Nguyễn Khắc Văn tại xóm 11- xã Hông Long - huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An)

Kính gửi : - Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch
- Ban quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Nghệ An.
- Trung tâm Văn hoá - Du lịch – Thể thao huyện Nam Đàn.
- UBND xã Hồng Long.

Khu di tích nhà thờ, lăng mộ tiến sĩ Nguyễn Khắc Văn tại xóm 11 – xã Hồng Long – huyện Nam Đàn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá tại quyết định số 282-QĐ/UB/VX ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh Nghệ An (có hồ sơ bản vẽ chi tiết kèm theo) hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng cụ thể:

Nhà thờ: Đã được xây dựng trên 300 năm, dù đã được con chaú trong dòng họ đóng góp tiền để duy tu sửa chữa nhiều lần nhưng thực trạng hiện nay bị mối mọt nhiều ở phần cột xà, hoành, cầu phong, rui, mè. Ngói bị thối nhiều.

Phần Khuôn viên lăng mộ, nhà bia hiện tại luôn luôn bị ngập nước. Phía trước là cái ao cá, nay đã trở thành nơi tù đọng nước bẩn ô nhiễm. Cần phải được nâng cấp tôn tạo lại cho cao ráo khỏi bị ngập nước, nhất là mùa mưa bão.

Đứng trước tình trạng trên Hội đồng gia tộc đã động viên con cháu dòng họ đóng góp kinh phí tiếp tục nâng cấp sửa chữa song vẫn không thể đủ. Do vậy chúng tôi kính đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xem xét, hỗ trợ cấp kinh phí để duy tu tôn tạo kịp thời phù hợp với luật quản lý di sản danh thắng của nhà nước.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG GIA TỘC


NGUYỄN KHẮC LẠC
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

 

Tin tức khác:
Hương Sơn - Ngàn Phố và dòng họ Nguyễn Khắc trứ danh (30/1/2018)
Từ đường dòng họ Nguyễn Khắc - Bắc Ninh (30/1/2018)
Từ đường họ Nguyễn Khắc trở thành di tích cấp thành phố (30/1/2018)
Hội đồng Đại tộc Nguyễn Khắc thông báo (30/1/2018)
Giấy mời họp phương án xây nhà Bái Đường (30/1/2018)
Giấy mời giỗ Tổ 2016 (30/1/2018)
Giấy mời Giỗ Tổ 2015 (30/1/2018)
Lời kêu gọi ủng hộ đóng góp kinh phí (30/1/2018)
Dòng họ Nguyễn Khắc - Hà Nội (30/1/2018)
Thông báo công tác chuẩn bị Lễ Giỗ Tổ (27/1/2018)
Giấy mời họp mặt đầu Xuân 2013 (19/12/2015)
Giấy mời về Giỗ Tổ Nguyễn Khắc (19/12/2015)
Tờ trình nâng cấp và mở rộng khuôn viên khu di tích lăng mộ tiến sĩ Nguyễn Khắc Văn (19/12/2015)
Tờ trình nâng cấp và mở rộng khuôn viên khu di tích lăng mộ tiến sĩ Nguyễn Khắc Văn (19/12/2015)
Tờ trình xin kinh phí tôn tạo khu di tích nhà thờ lăng mộ tiến sĩ Nguyễn Khắc Văn (19/12/2015)
 

Ban liên lạc Dòng họ Nguyễn Khắc Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 10 xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0977.822.888
Email: congtyhongnhat@gmail.com